MALLES

La malla soldada es una combinació de varilles d’acer soldades i creuades entre sí formant quadrats d’idèntic tamany. 

Us oferim malles per a la construcció en els diàmetres i mides comercials.

12 tipus de malles

Disposem en stock 12 tipus diferents de malla:

  • En format 6×2.20 mts malla de 150×150 i 200×200 de 5,6,8,10 i 12mm
  • Malla amb homologació francesa de 200×200 x 4,5 mm en format 2,40×3,60 i 1,80×2,40 , aquesta última, és ideal per a petites reformes i reparacions.

 

Es pot utilitzar de manera habitual en tot tipus de construccions, tant civils com industrials. Majoritàriament per paviments i com elements de reforç en forjats , lloses i murs

Es poden tallar i doblegar amb facilitat, pel que és molt comú com element estructural i per encofrats. 

*L’entrega es pot realitzar en les instal·lacions del client o en el nostre centre. Oferim tall a mida (½) de les malles.

  • B500T EN MALLES DE 4,5 ,  5 I 6 MM
  • B500S EN MALLES DE 8,10 I 12, FABRICADES EN CORRUGAT SOLDABLE
  • B-500-SD MALLES AMB DISSENY  ESPECIAL PER  SEU SOLAPAMENT IDEAL PER A LLOSES.

Demana pressupost sense compromís!

Si tens qualsevol dubte, demana’ns pressupost i t’oferirem la millor solució possible.