PERFILS ESTRUCTURALS

Tenim en estoc perfils laminats en calent, ja  pintats i granallats, llestos per a servir ja sigui per a la construcció o industria.  Disposem de serres per el tall a mida personalitzat, amb la possibilitat de talls a graus , i forats.

Les bigues d’acer estructural ofereixen una relació entre resistència i pes molt superior a la del formigó o la fusta. També tenen un major rendiment respecte esforços de tracció, tensió, flexió y compresió. 

Dins de la gama de perfils estructurals podem trobar les bigues H (HEB i HEA), I (IPE i IPN) i bigues U (UPN), els perfils comercials es divideixen un Angles i T’s.

Gamma de perfils estructurals

perfil-HEB

HEB (100-1000mm)

El perfil HEB anomenat GREY.  És un tipus de perfil laminat en forma d’H. Fins a la de 300 mm  L’amplada és igual a l’alçada a partir d’aquesta mida les ales sempre fan 300 mm . Les cares exteriors i interiors de les ales (amb espessor constant) son paral·leles entre sí i perpendiculars a l’ànima.

Els perfils Heb es poden utilitzar com a bigues principals , però  sobretot estan indicades per el seu ús com a pilars gràcies als seus valors de radi de gir i mòdul resistent.

Com a jàsseres principals proporcionen  gran resistència i estabilitat amb l’avantatge que tenen menys alçada que altres perfils amb disseny doble T.

perfil-IPE

IPE (80-600mm)

L’IPE és un element d’acer de secció I (Doble T), té major alçada que amplada. Les unions entre les cares de l’ànima i les cares de les ales, son arrodonides.

S’utilitza per formar l’esquelet de naus industrials i edificacions, per suportar sostres, obertures i altres estructures. També s’utilitza com a estructura metàlica en ponts i maquinària.

Té una gran capacitat per suportar càrregues entre dos suports sense causar una empenta lateral i està disponible en una gran varietat de dimensions.

perfil-IPE

IPN (80-600mm)

L’IPN és un element d’acer laminat en calent amb una secció de doble T, té major alçada que amplada. Canvia la forma respecte l’IPE, les seves ales estan inclinades un 14% per la part interior i les unions entre les cares de l’ànima i les cares interiors de les ales son arrodonides.

S’utilitza com a element estructural en les construccions d’edificis i infraestructures.

És poden adaptar fàcilment tant a obres grans com a petites i està disponible en una gran varietat de dimensions.

perfil-UPN

UPN (80-400mm)

L’UPN és un perfil d’acer d’ús estructural laminat en calent. Les cares exteriors de les ales son perpendiculars a l’ànima, té forma d’U.

Té un gran ús en la construcció i l’eginyeria civil ja que son molt adequats per conformar suports.

És pot utilitzar com a pilar si es solden les ales de dues U’s entre sí, formant un tub amb una secció quadrada.

Disposem  també de HEA, perfils amb el mateix  disseny que les anteriors però amb menys espesor a les ales i per tant més lleugeres .

Sota comanda podem subministrar perfils HEM, més reforçades que les HEB. Son bigues d’importació que se solen utilitzar en grans projectes d’enginyeria .

En què es diferencien el perfil IPE i IPN?

Ambdues bigues tenen una secció amb forma de I majúscula o doble T, és a dir, la seva altura és més gran que l’amplada de les ales. És on trobem la principal diferència: el perfil IPE té les cares exteriors i interiors de les ales paral·leles entre si, cosa que fa que aquestes tinguin un gruix constant i resultin més fàcils de muntar que el perfil IPN. 

La segona diferència és en relació amb el rendiment. Si es comparen dos perfils estructurals de la mateixa altura, la biga IPE és lleugerament més ampla i amb menys massa d’acer a les ales que la biga IPN. Aquesta característica fa que el perfil IPN tingui més rendiment a l’eix principal però menor respecte a l’eix secundari.

Demana pressupost sense compromís!

Si tens qualsevol dubte, demana’ns pressupost i t’oferirem la millor solució possible.