QUALITAT

El nostre Control de Producció en Fàbrica assegura la traçabilitat i conformitat dels nostres productes i procediments des de l’entrada a magatzem, posterior elaboració, conservació i entrega final al client, d’acord amb la norma UNE-EN 1090 d’execució d’estructures metàl·liques d’acer i la norma EHE-08 d’armadures passives d’acer per formigó estructural.

Realitzem auditories i inspeccions amb Aenor i Applus, així com assatjos d’autocontrol mensuals per comprovar i garantir l’eficàcia del nostre sistema de qualitat, renovant anualment el Marcatge CE i segell AENOR de producte certificat.

Disposem de la Qualificació del nostre Soldador i Homologació del procés de soldadura, verificat i concedit per l’Institut Tècnic Català de la Soldadura.

Així mateix, en cada entrega elaborem l’Informe de traçabilitat i us lliurem els Certificats de qualitat i característiques tècniques de tots els productes subministrats i Declaracions de prestacions.

CLIMENT PERFILS I FERRALLATS, S.L.U. manifiesta el seu compromís ferm amb la qualitat, el desenvolupament del sistema de gestión i la millora contínua de la seva eficacia, el que comunica a la organizació, porveïdors i clients a través dels objectius i la política de la qualitat.

certified-welders
ITCS_member

certificació aenor
en fabricació de ferralla

certificació AENOR
control de producció en fàbrica

sol·licita els certificats

Segueix aquests senzills passos per contactar amb nosaltres i rebre els certificats de qualitat:

1. Escriu-nos un mail:

Procurarem enviar-te tota la documentació el més ràpid possible!